האם תרומה לעמותה נחשבת הוצאה מוכרת?

מכירים את סעיף 46? ובכן סעיף זה דן בזיכוי ממס הכנסה בשל העברת תרומה. שנרחיב? בשורה התחתונה טוב לדעת שאם תרמנו בסה"כ יותר מ190 ש"ח לטובת מוסד ציבורי (שמחזיק באישור הנחוץ), אנו זכאים לקבל החזר ממס הכנסה, כאשר יש מקומות עבודה שמעבירים לשכירים את ההחזר במסגרת המשכורת החודשית ואילו ההחזר הוא בגובה של 35% מסך התרומה. מכאן שאם תרמנו כ1,000 ש"ח, נקבל החזר של 350 ש"ח, כך שכול הצדדים יוצאים מורווחים.

מעבר לתרומה כספית

טוב לדעת שניתן לקבל החזרים לא רק בשל תרומה כספית, אלא גם אם מעניקים שירות מקצועי ללא עלות לטובת מוסד ציבורי. עם זאת, במקרה מעין זה התחשיב מעט שונה, אם כי גם פה ערך השירות צריך לעבור את סך ה190 ש"ח. שנרחיב? השירות ייחשב כהכנסה, משמע התורם יידרש לשלם על העבודה מס הכנסה וביטוח לאומי, אך מצד שני הוא כן זכאי לקבל זיכוי עבור שווי התרומה.

דגשים חשובים

לפי המלצתו של מתן דהן בכל סוף שנה חשוב לבחון מהו סך התרומות שהועברו, וזאת כי גם אם מדובר במספר תרומות קטנות, אך ששווין ביחד עובר את הסכום שצוין (190 ש"ח), הרי שניתן ליהנות מההטבה. כמו כן, מדי שנה מתעדכן סכום התרומה שמזכה בהטבה – היו עם היד על הדופק. מה עוד חשוב לדעת? מתן דהן מחדד שהתרומה נחשבת כהוצאה מוכרת רק אם היא הועברה למוסד שמחזיק באישור שתואם את סעיף 46, ופה נרחיב שעל מנת לבחון זאת מראש, כל שצריך לעשות הנו להיכנס לאתר רשות המיסים ולבדוק האם המוסד שלו מבקשים לתרום מחזיק באישור הנחוץ.

המלצתו של מתן דהן

מצא את ההבדלים

עוד מציין מתן דהן שמי שמתכוון לתרום ביד רחבה – מעל התקרה שמהווה כ30% מההכנסות שחייבות במס, יכול להעביר את סכום התרומה לשלושת שנות המס העתידיות ולהוסיף לתרומה של אותן שנים, כמובן כל עוד סך התרומות אינו עובר את התקרה שציינו. בנוסף, יש הבדל בין אם מדובר בחברה בע"מ ובין אם מדובר ביחידים או בעסקים שאינם מאוגדים כחברה בע"מ. מהו ההבדל? ובכן אדם פרטי יקבל החזר בגובה של 35% מסך התרומה ואילו חברה בע"מ תקבל זיכוי בהתאם לגובה מס החברות המעודכן לשנה הנוכחית.

מימוש זכאות

לאחר שמבינים שהתרומה אכן מהווה הוצאה מוכרת, יש למלא טופס 116 ולצרף קבלה מקורית, או לחלופין קבלה ממוחשבת (צריכה להכיל את צמד המילים "מסמך ממוחשב"), או העתק של הקבלה (בצירוף החותמת נאמן למקור). בנוסף, צריך לצרף תלוש משכורת ולעיתים גם תידרשו להציג דפי חשבון בנק (ולו כי מדובר בסכום גבוה או במחאה בנקאית).

עצמאיים

מהו הדין לגבי עצמאיים? בסוף השנה עליהם למלא טופס 1301 ואליו לצרף את הקבלות, גם כן בהתאם לשלושת האופציות שכבר פירטנו. יש שאלות נוספות? תמיד ניתן לפנות אל רשות המיסים – למחלקת הקרן לפיצויים (*4954). שורה לסיכום? תתרמו מכל הלב ותשיגו את שמגיע לכם.